Link tải game VLTKM Ngoại Truyện

Cài đặt cho ANDROID


Lưu ý nên sử dụng Wifi để tảiCài đặt IOS miễn phí vĩnh viễn

BƯỚC 1

Tải và cài đặt TestFlight của Apple

BƯỚC 2

Nhấp vào link bên dưới và tải Game với tên Bip The Guy


Lưu ý nên sử dụng Wifi để tải


Cài đặt cho PC/ Giả Lập