Cài đặt cho ANDROID


Lưu ý nên sử dụng Wifi để tải


Cài Đặt Cho IOS (Không bao giờ sập)

Bước 1: Tải TestFlight do Apple cung cấp

Bước 2: Hoàn tất cài đặt TestFlight ở Bước 1.
Tải Game qua TestFlight bằng cách nhấp vào đường link bên dưới

Chọn Get Start Sau đó tải Game với tên Bip The Guy


Lưu ý nên sử dụng Wifi để tải

Thông Tin Cài Đặt APP Trên TestFlight